Nagihan Yılmaz, ülke genelinde 9 depolama alanı ile tüm illerde, bitkisel atık yağ toplama ve depolama faaliyetini yürütüyor.

Yılmaz, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan ve bitkisel atık yağların toplanması ve geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren firmalarda çeşitli pozisyonlarda 14 yıl çalıştıktan sonra edindiği tecrübeler ile kendi firmasını kurdu.

Pandemi dönemine denk gelen şirketin kurulum süreci sırasında Türkiye genelinde faaliyet gösterebilmesi adına, gerekli olan araç temini, depo temini ve lisansların alınması konusunda çalışmalar yürüttü. 

“Atık yağ toplama aslında kurumsal olması gereken ama kurumsal olamayan bir yapı. Biz Türkiye’de atık işini düzgün bir şekilde yapmak istiyoruz.” 

Pandeminin ardından restoranlar açıldıktan sonra firma, tüm Türkiye’ye hizmet verebilir yapıya sahip bir profil oluşturdu. Sıfırdan başlayarak aylık 1.600 ton bitkisel atık yağ toplama potansiyeline ulaşan DG Geri Kazanım, tamamı lisanslı 52 adet bitkisel atık yağ toplama aracı ve 9 adet depo ile büyük firmaların atık toplayıcısı oldu. 

“Ben ülkeye bu şekilde faydalı olabileceğime inanarak yaşıyorum diyebilirim. Bunu kendimce bir misyon edindim ve bu misyonu insanlara anlatmak istiyorum. Aslında benim bir varoluş mücadelem bu.’’ 

Faaliyet konusu ile hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de iklim değişikliği ile ilgili olumlu etki sağlayan Nagihan Yılmaz, önümüzdeki yıllarda bitkisel atık yağların geri kazanımı sürecinde yer almak için çevre ve şehircilik bakanlığından lisanslı geri kazanım tesisi kurmayı ve döngüyü toplama, depolama, geri kazanım şeklinde tamamlamayı planlamakta. 

Seyyare Sungur

2024 Yılı Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi